logo Nákupní­ centrum
www.ibs.cz
   
Vyhledávání

Obchodní podmínky1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží mezi společností IBS s.r.o. a jejími obchodními partnery. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


2. DODAVATEL

IBS s.r.o., se sídlem náměstí Míru 203, 696 42 Vracov, IČO: 60755881, DIČ: CZ60755881
dále jen dodavatel


3. KUPUJÍCÍ

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Prodejce výpočetní techniky - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu informace o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, DIČ a číslo občanského průkazu u fyzických osob) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
dále jen kupující


4. OBJEDNÁVKA

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na shop.ibs.cz
- elektronickou poštou na adrese shop@ibs.cz
- osobně

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou.

Na objednávce je třeba uvádět následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- přesnou specifikaci zboží
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 200 Kč za každý jednotlivý kus.
Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je jednostranně zrušit.


5. SPECIFIKA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

 • Pro objednávání a nakupování přes elektronický obchod se kupující nepovažuje za spotřebitele ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele.
 • Popisky a obrázky uváděné v elektronickém obchodě jsou pouze informativní. Přesné informace naleznete na webových stránkách výrobce.
 • Odesláním objednávky přes elektronický obchod zákazník vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami dodavatele.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba předem bankovním převodem
 • na dobírku při doručení zboží
 • platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


7. EXPEDICE ZBOŽÍ

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná). Tj. registrovaný kupující, nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.
Zasílání přepravní službou:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 17:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice, …) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop@ibs.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu (e-mailem). Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka:
Kupující (koncový uživatel) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné apod.). V případě platby formou dobírky, budou při nepřevzetí zásilky zákazníkovi vyúčtovány náklady na přepravu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud:
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena (například v důsledku výrazné změny kurzu)
V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


9. ZÁRUKY A REKLAMACE

Případné reklamace řeší dodavatel individuální dohodou s kupujícím v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně ohlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

  Záruka se nevztahuje na:
 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
  Postup při reklamaci:
 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
 • doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží dodavatelem. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

počítadlo.abz.cz